Shinbukan


Skupina Shinbukan predstavuje niekoľko navzájom spriaznených dojo vo viacerých krajinách nielen Európy. Prvé v Európe bolo založené vo Veľkej Británii už v roku 1965 a zo začiatku sa venovalo cvičeniu Kendó. Jednotlivé dojo pôsobia ako samostatné národné združenia, čerpajúce poznatky zo spoločného jednotného zdroja. To znamená, že vo všetkých Shinbukan Dojo v rámci Európy sa praktikuje rovnaká línia školy, vyznáva sa rovnaký princíp výučby a tiež rovnaký prístup k bojovým umeniam.

Línia školy a jej predstavitelia


V rámci Shinbukan sú praktikované dve pôvodné japonské bojové umenia Iaidó a Jódó. Obidve sú vyučované v unifikovanej forme Sei Tei podľa osnov Zen Nippon Kendó Renmei, ako aj v ich tradičnej forme (Muso Shinden Ryu Batto Jutsu a Shindó Muso Ryu Jó Jutsu). Hlavným predstaviteľom zoskupenia Shinbukan pre Európu je Sensei Victor C. Cook (7.dan Iaidó Kyoshi, 5.dan Jódó, 4.dan Kendó). Sensei Cook sa po ukončení jeho aktivít v Kendó, začal venovať cvičeniu Iaidó v roku 1968 a následne Jódó v roku 1981. Jeho učiteľom je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov Zen Nippon Kendó Renmei, sensei Ishidó Shizufumi. Je nositeľom 8.dan Iaidó Hanshi, 8.dan Jódó Kyoshi a 7.dan Kendó Kyoshi. Sensei Ishidó je hlavnou autoritou a zdrojom vedomostí všetkých dojo v skupine. Jeho prostredníctvom a prostredníctvom línie v cvičení sa snažíme zachovávať a odovzdávať ďalej to najcennejšie - vedomosti, etiku, loajalitu. Rovnako s jeho láskavým dovolením používame rodinný historický Mon ako symbol všetkých dojo Shinbukan v skupine.

Shinbukan na Slovensku


Shinbukan Slovakia sa etabloval na Slovensku v roku 1999. Je teda najstarším dojo na Slovensku, v ktorom sa praktikuje Iaidó a Jódó. Dlhodobo bol hlavným a aj jediným zdrojom informácií a sprostredkovateľom skúseností od zahraničných učiteľov. Z jeho radov preto vyšli prakticky všetci ľudia cvičiaci v súčasnosti tieto tradičné bojové umenia na Slovensku. Shinbukan Slovakia bol zároveň nápomocný pri počiatočnom rozvoji všetkých Iaidó a Jódó dojo na Slovensku, a to organizovaním nielen národných a nadnárodných seminárov, ale aj pomocou mnohých osobných cvičení priamo v týchto dojo po celom Slovensku. Cvičenia v bratislavskom dojo vedú osobní žiaci Sensei-a Cook-a. Shinbukan Slovakia je plnohodnotným členom Slovenskej Kendó Federácie, ktorá je súčasťou nadnárodnej Európskej Kendó Federácie.