Vitajte na stránkach združenia Shinbukan Slovakia


Poslaním združenia je štúdium japonských tradičných bojových umení Iaidó a Jódó spolu s osvojovaním etiky a mravnosti.
Tieto bojové umenia napomáhajú adeptom v harmonickom telesnom a duchovnom rozvoji, v návrate k pôvodným etickým hodnotám a v ich aplikácii v každodennom živote.