Jódó


Jódó sa dá preložiť ako "Cesta palice". Je to jedno z najťažších bojových umení, ktoré sa objavili v stredovekom Japonsku. Samotná zbraň Jó, 128 cm dlhá palica, totiž v sebe integruje charakteristické použitie troch historických zbraní - meč, kopia a naginata. Jej účelom bolo a je udržanie bezpečnej vzdialenosti od ostria meča protivníka a jeho vyradenia z boja bez nutnosti usmrtenia sériou presných defenzívnych a ofenzívnych pohybov. Preto je v tomto bojovom umení veľmi dôležité správne načasovanie, presný pohyb a cit pre vzdialenosť. V Jódó sa samozrejme zdôrazňuje zároveň aj duchovná stránka cvičenia.

Krátka história


Pôvodné Shindó Muso Ryu Jó Jutsu bolo podľa legendy vyvinuté v rannom období Edo, na začiatku 15. storočia, samurajom Muso Gonnosuke Katsuyoshi po jeho strete so známym samurajom Miamoto Musashi-m. Muso sa následne stal hlavným výcvikovým inštruktorom pre nižšie postavených vojakov (Dangyó-shiyaku) klanu Kuroda v bývalej prefektúre Chizen. Ním založená škola Jó Jutsu sa týmto stala striktne chráneným dedičstvom klanu (oteme-waza). V priebehu nasledujúcich storočí sa k pôvodným piatim technikám pripájali ďalšie a tiež boli do systému integrované školy použitia iných zbraní proti meču. Uvoľnenie uzavretosti školy z domovskej provincie nastalo po predstavení Jódó niekoľkým predstaviteľom policajných zložiek a následne aj širšej verejnosti v Tokyu poslednou vedúcou osobnosťťou umenia Shimizu Takaji-m v prvej polovici 20. storočia. Shimizu následne v roku 1968 predstavil skrátenú modernú formu Sei Tei Jódó, sériu presne definovaných unifikovaných Kihon a Kata vybraných a mierne upravených z pôvodných serií Shindó Muso Ryu. Tieto boli prvotne určené pre poriadkové zložky polície a pre ľudí praktizujúcich Kendó a tvoria základ tohto bojového umenia aj v dnešnej dobe.

Cvičenie


Formy pre nácvik v Jódó sú Kihon a Kata. Sériu Kihon tvorí 12 základných techník, ktoré sa precvičujú ako samostatne (Tandoku dosa), tak aj v pároch (Sótai dosa). Po zvládnutí týchto základov sa prechádza k nácviku Kata, ktoré sú stavané pre protivníka s mečom (Uchidachi) a pre obrancu s Jó (Shidachi). Tieto sú v modernom Sei Tei Jódó tvorené setom 12 párových cvičení. Ďalšou nadstavbou je zvládnutie 64 Koryu Kata pôvodného Shindó Muso Ryu. Cvičí sa s drevenými zbraňami - Jó a Bokken, ktoré sú vyhotovené z tvrdého dubového dreva a v klasickom oblečení Kendó Gi a Hakama modrej farby.